Välj en sida

Integritetspolicy

§1 ALLMÄNT
www.bergmansform.se drivs av Bergmans Form AB, Lillhagsvägen 3, 184 94 Åkersberga, Sverige. (org.nr: 556787-1354) Nedan benämnt som BF. BF reserverar sig för eventuella tryckfel och färgavvikelser på produkter presenterade på Bergmans Forms web-sida. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

§2 PERSONUPPGIFTER
Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjat gälla inom EU från 25 maj 2018. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas. I samband med användande av vår web-sida eller lämnande av uppgifter så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Bergmans Form AB, 556787-1354
Lillhagsvägen 3
184 94 Åkersberga
Sverige

är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi samlar in telefon-, email- och adressuppgifter endast i syfte att kunna skicka ut nyhetsbrev per email till de som väljer att bli medlem i vår kundklubb. Vi samlar endast in dessa uppgifter om du givit ditt medgivande, dvs valt att gå med i vår kundklubb.

Uppgifter som personnummer används inte och vi kommer aldrig att offentliggöra uppgifter eller sälja vidare uppgifter till annan part. Väljer du att avregistrera dig från vår kundklubb så sparar vi inte dina uppgifter utan tar bort dem ur våra system.
BF medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få email rörande kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Skydd av personuppgifter
Vi har säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att ha personuppgifterna i säkert förvar. Tillgången till personuppgifter är begränsad, hanteras i slutna nätverk och de anställda måste identifieras för att komma åt de uppgifter de behöver.

Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar utan att du registrerat dig sparar vi så länge det enligt lag är nödvändigt. Uppgifterna sparas oavsett inte längre än gällande personuppgifts-lagstiftning tillåter.

Enligt GDPR har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Skicka den underskriven per post eller skicka ett email till lena@bergmansform.se

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras. Du kan, och har rätt, att när som helst återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter.

Försäljning av bolag
Vid en eventuell försäljning av Bergmans Form AB eller vid samgående med annan organisation kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och även lämnas vidare till bolaget nya ägare.

Förändringar av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på web-platsen.

§3 COOKIE POLICY
Personlig information
Bergmans Form vill leverera en säker och behaglig upplevelse till dig. Den här informationen är för att du ska känna till hur vår hemsida fungerar; vad vi gör; hur vi gör det och hur det påverkar dig.

Vad är cookies?
Cookies är små filer som finns sparade på en användares dator. De är skapade för att hålla en mindre mängd data som är specifik för en speciell användare och web-adress. De är åtkomliga antingen via web-servern eller användarens dator. Detta gör att servern kan skapa en sida specifikt för en speciell användare, eller själva sidan kan innehålla viss s k script som känner av datan i cookien och kan på så vis spara information från ett besök till ett annat på själva hemsidan.
Varför använder vi cookies?
Vi behöver vissa cookies för att vår hemsida ska fungera så bra som möjligt. Vi använder cookies t ex till sidornas funktionalitet, vårt kontaktformulär, videos och s k tracking cookies. Den här typen av cookies håller t ex koll på dina inställningar. De cookies vi använder samlar inte in information som skulle kunna användas för att spåra en individ.
Vilken sorts information sparar vi?
Vi samlar in information som du själv lägger in när du t ex väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär.
Tredje part
Information som vi samlar in finns bara tillgänglig för oss på Bergmans Form och delas inte med andra leverantörer eller samarbetspartners.
Rätten till din information
Du har rätt att begära tillgång till den information vi har sparat om dig och du kan när som helst ändra eller begära att vi ska ta bort information om något inte är korrekt. Du kan inaktivera de cookies som redan är sparade på din dator genom att ändra dina browser-inställningar för cookies. Om du väljer att göra detta så kan det hända att vår hemsida inte fungerar korrekt.

§1 ALLMÄNT
www.bergmansform.se drivs avBergmans Form AB, Lillhagsvagen 3
18494 Akersberga Sweden. (org.nr: 556787-1354) Nedan benämns som BF. BF reserverar sig för eventuella tryckfel och färgavvikelser på produkter presenterade på Bergans Forms web-sida. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

§2 PERSONUPPGIFTER
Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjat gälla inom EU från 25 maj 2018. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas. I samband med användande av vår web-sida eller lämnande av uppgifter så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Bergmans Form AB, 556787-1354
Lillhagsvagen 3
18494 Akersberga
Sweden

är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi samlar in telefon-, email- och adressuppgifter endast i syfte att kunna skicka ut nyhetsbrev per email samt bonuscheckar och kundbrev per vanlig post för de som väljer att bli medlem i vår kundklubb. Vi samlar endast in dessa uppgifter om du givit ditt medgivande, dvs valt att gå med i vår kundklubb.

Uppgifter som personnummer används inte och vi kommer aldrig att offentliggöra uppgifter eller sälja vidare uppgifter till annan part. Väljer du att avregistrera dig från vår kundklubb så sparar vi inte dina uppgifter utan tar bort dem ur våra system.
BF medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få email rörande kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Skydd av personuppgifter
Vi har säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att ha personuppgifterna i säkert förvar. Tillgången till personuppgifter är begränsad, hanteras i slutna nätverk och de anställda måste identifieras för att komma åt de uppgifter de behöver.

Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar utan att du registrerat dig sparar vi så länge det enligt lag är nödvändigt. Uppgifterna sparas oavsett inte längre än gällande personuppgifts-lagstiftning tillåter.

Enligt GDPR har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Skicka den underskriven per post eller skicka ett email till lena@bergmansform.se

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras. Du kan, och har rätt, att när som helst återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter.

Försäljning av bolag
Vid en eventuell försäljning av Bergmans Form AB eller vid samgående med annan organisation kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och även lämnas vidare till bolaget nya ägare.

Förändringar av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på web-platsen.

§3 COOKIE POLICY
Personlig information
Bergmans Form vill leverera en säker och behaglig upplevelse till dig. Den här informationen är för att du ska känna till hur vår hemsida fungerar; vad vi gör; hur vi gör det och hur det påverkar dig.

Vad är cookies?
Cookies är små filer som finns sparade på en användares dator. De är skapade för att hålla en mindre mängd data som är specifik för en speciell användare och web-adress. De är åtkomliga antingen via web-servern eller användarens dator. Detta gör att servern kan skapa en sida specifikt för en speciell användare, eller själva sidan kan innehålla viss s k script som känner av datan i cookien och kan på så vis spara information från ett besök till ett annat på själva hemsidan.
Varför använder vi cookies?
Vi behöver vissa cookies för att vår hemsida ska fungera så bra som möjligt. Vi använder cookies t ex till sidornas funktionalitet, vårt kontaktformulär, videos och s k tracking cookies. Den här typen av cookies håller t ex koll på dina inställningar. De cookies vi använder samlar inte in information som skulle kunna användas för att spåra en individ.
Vilken sorts information sparar vi?
Vi samlar in information som du själv lägger in när du t ex väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär.
Tredje part
Information som vi samlar in finns bara tillgänglig för oss på Bergmans Form och delas inte med andra leverantörer eller samarbetspartners.
Rätten till din information
Du har rätt att begära tillgång till den information vi har sparat om dig och du kan när som helst ändra eller begära att vi ska ta bort information om något inte är korrekt. Du kan inaktivera de cookies som redan är sparade på din dator genom att ändra dina browser-inställningar för cookies. Om du väljer att göra detta så kan det hända att vår hemsida inte fungerar korrekt.